Електронна дискусионна книга

Нелечимият шум

Шумът в ушите засяга 15-20% от населението.

Повечето от засегнатите хора имат леки или преходни симптоми, но четвърт от тях страдат от много тежък шум. Това води до забележимо намаляване на качеството на живот – нарушен сън, затруднения в работата и в социалното функциониране, емоционални нарушения и намалено цялостно здраве.Съществуват различни видове шум – ниско- или високотонален, равномерен или пулсиращ, свистящ, скърцащ и други. Възниква при увреди в средното и вътрешното ухо, мозъчните слухови пътища, преминаващите в близост до ухото кръвоносни съдове, шийната мускулатура. Най-чест е равномерният, високотонален шум при увреди на вътрешното ухо.

В органът на слуха /Cochlea/ слуховите рецепторни клетки улавят механичните звукови вълни и ги трансформират в нервни импулси. Кохлеарни клетки са организирани тонотопично – всяка клетка реагира на определен чист тон. Човешкото ухо улавя звуци с честота от няколко до 20000 Hz. Когато група клетки детектиращи определена тоналност се увредят, импулсацията им към коровите слухови области на мозъка намалява или се преустановява. Това довежда до намаление на слуха в съответната тоналност. Най-често се увреждат клетките, възприемащи високите честоти. Недостигът на слухова сензорна информация към мозъчната кора при част от хората активира патологични невронни вериги и реакции, довеждащи до генериране на фалшив сигнал – шум, идентично на фантомната болка след ампутация на крайник. Много пациенти с шум в ушите имат нормална или почти нормална аудиограма, както и мнозина с намален слух не страдат от шум. Неслухови фактори на корово и подкорово ниво играят роля в развитието и прогресирането на шума в ушите. Натрупаните нови познания в последните години разкриват нови хоризонти за развитие на терапевтични стратегии – щом шумът е резултат от функционални промени в невроналната активност, тогава няма причина да не може да бъде ефективно лекуван чрез промяна на въпросната активност.

Невромодулацията

е нов и интензивно проучван метод за въздействие на невронни области на мозъчната кора чрез електрическа стимулация. Използват се много слаби токове с различни параметри и сила на границата на кожния усет. Електродите се поставят на определени места върху скалпа над прицелните корови мозъчни области. Основният фокус на невромодулаторните лечения е както слуховата кора, така и неслуховите структури, участващи в генерирането на шума или в съпътстващите емоционални и други промени. Това дава възможност за индивидуализиране на лечението съобразно нуждите на пациента. В различни клинични проучвания на водещи невроотологични клиники се постига успех при около 30% от пациентите с хроничен инвалидизиращ шум. Макар процентът да изглежда малък, говорим за лечение на състояние, определяно като нелечимо от мнозина лекари. По-висок успех се постига при бимодална стимулация – едновременно приложение на различен тип въздействие – tDCS плюс вагусова стимулация, tRNS плюс слухова стимулация и др.

Разбира се, в Баланс клиник новостите не закъсняват.

От около 3 години започнахме лечение чрез комбинирана лазертерапия. Постигнахме успеваемост при около 50% от пациентите с остро настъпил шум в ранния стадий и по-скромни резултати при хроничните случаи.  Сега започваме съвсем иновативен метод – съчетаваме бимодална стимулация – tRNS и tDCS с лазертерапия на ухото. Индивидуализираме протоколите за всеки пациент, по преценка провеждаме и иглотерапия. Методът на лечение е без странични ефекти, неболезнен, абсолютно безопасен. Вярваме, че комбинирането на подходяща фармакотерапия с индивидуализирана невромодулация ще помогне на страдащите.

Ние в Баланс клиник обичаме да лекуваме нелечимите състояния, пожелайте ни успех!

Коментари

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *