рехабилитация

1 публикация

Cervikalen svetovartej

Какво е цервикален световъртеж?

Цервикалният световъреж или цервикогенното замайване е усещане свързано с компрометирана работоспособност на шийния дял, при което човек се чувства така, сякаш се върти или светът около него се върти. Лошата […]